La Forja - Jovent Revolucionari

Feminisme

 • La família, Friedrich Engels (Descarregar)
 • Modes de producció, patriarcat i triple
  opressió, Iñaki Gil de San Vicente (Descarregar)
 • El comunisme i la família ¸ Alexandra
  Kollontai (Descarregar)
 • Contra la cultura monògama, Na Pai (Descarregar)
 • La joventut en les lluites sexuals, Iñaki Gil
  de San Vicente (Descarregar)
 • El feminisme al manifest comunista¸Viviana
  Norman (Descarregar)
 • El poder soviètic i la situació de la dona,
  Lenin (Descarregar)
 • Capital, força de treball i relacions de
  gènere¸S. Ferguson & D. McNally (Descarregar)