què és?

PRESENTACIÓ

La iniciativa Anar-hi: en moviment per la República, impulsada per La Forja – Jovent Revolucionari i Poble Lliure, respon a parts iguals a l’ambició i frustració pròpies de l’estadi d’estancament polític en què ens trobem. De l’ambició perquè l’anhel que ens va empènyer a la confrontació democràtica del 2017 no ha fet sinó reafirmar-se amb la repressió i la desfeta que l’ha seguit: el poble català no té futur si no és en un estat independent. De la frustració perquè des de llavors s’ha fet palesa la desorientació estratègica i mancança de realisme polític del moviment independentista.

Anar-hi té l’ànim de contribuir a resoldre aquestes mancances i fer-nos avançar cap a la independència. El poble català no pot sobreviure en un estadi en què ha de demanar permanentment permís per exercir drets que per les nacions amb estat són inalienables, en què ha de demanar permís cada dia per existir. Aquesta iniciativa, per tant, parteix d’un raonament fonamental: la nació catalana es troba sota setge, amb el país ocupat per l’estat espanyol i el francès, que no tenen altra voluntat a fer-nos desaparèixer com a poble, quelcom inevitable si no recuperem la nostra sobirania política. Alliberar-nos d’aquest jou passa forçosament per combatre l’ocupació forana en tots els fronts: el cultural i lingüístic, l’econòmic, polític-administratiu i el militar.