SIGUES COL·LABORADOR
Què vol dir ser col·laborador?

Els col·laboradors són membres de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica però que, per diversos motius, no poden implicar-se al mateix grau que un militant. Les persones col·laboradores no són membres de ple dret, però poden assistir al Congrés Nacional i la Mesa Nacional amb veu però sense vot. No podran participar d’algunes estructures nacionals.

Poden ser col·laboradors persones a títol individual o col·lectius. Els col·laboradors poden esdevenir militants seguint els passos establerts.

Col·labora!