La Forja - Jovent Revolucionari

Formació

La formació és fonamental per desenvolupar la nostra pràctica política, per créixer com a persones i per reflexionar sobre diferents àmbits que afecten al nostre dia a dia. Si be és cert que assistir a xerrades, participar de debats o anar a actes polítics és fonamental per formar-se, també és necessari que cada persona es formi de manera individual, ja sigui llegint llibres, mirant documentals o vídeos de formació, articles, etc.

Per aquests motius hem creat aquesta secció a la nostra web on hi podeu trobar diferents texts, articles, llibres i vídeos de formació que creiem que us poden ser d’utilitat. Instruiu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència!