LOGOTIP NACIONAL


Aquest és el logotip de La Forja i per tant té preferència d’ús respecte la resta de versions.

Versió del logotip amb el color corporatiu de l’organització.

Versió negativa del logotip de l’organització. S’utilitzarà amb fons clars.
ff
Imatge de perfil per als comptes de Facebook, tant nacional com locals.

Imatge de perfil per als comptes d’Instagram i Twitter, tant nacional com locals.

Versió positiva del logotip de l’organització. S’utilitzarà amb fons foscs.

Imatge de portada per a Facebook.

Imatge de portada per a Twitter.