on som?

som arreu del principat

les territorials

troba’ns

La Forja – Jovent Revolucionari tenim com a marc de referència els Països Catalans, malgrat això la majoria de la nostra acció política se circumscriu a Catalunya,  entenent que el País Valencià i les illes Balears han de tenir organitzacions autocentrades a qui cal donar suport.

Ens organitzem territorialment en les següents vegueries: Catalunya Nord, Alt Pirineu, Girona, Barcelona, El Penedès, Central, Lleida, El Camp i Terres de l’Ebre.