Sigues simpatitzant
Què implica ser simpatitzant?

Els simpatitzants són aquelles persones que volen col·laborar econòmicament amb l’organització però no compleixen les característiques per formar part d’aquesta. En poden ser un exemple totes aquelles persones que per temps, espai o edat no puguin participar activament d’aquesta.

Els simpatitzants tenen com a únic deure contribuir econòmicament al manteniment de l’organització. Pagant, com a mínim, la quota de 9€ al trimestre.

Simpatitza!