participa
Sigues part de la revolució

militant

Els militants són totes aquelles persones que comparteixen la línia política i la finalitat de La Forja i participen orgànicament de l’activitat de l’organització.
sigues militant

COL·LABORADOR

Els col·laboradors són totes aquelles persones o que volen donar suport a l’activitat de l’organització però amb un grau menor d’implicació que els militants.
sigues col·laborador

SIMPATITZANT

Els simpatitzants són totes aquelles persones que volen col·laborar econòmicament a enfortir el moviment juvenil independentista.
fes una donació

què vol dir SER MILITANT?

Els militants són membres de ple dret de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica. Com a membres de ple dret, els militants poden participar de tots els òrgans nacionals i tenir accés a tots els documents interns.

La Forja ens organitzem per nuclis locals. Contacta amb nosaltres per conèixer el nucli més proper. Si no existeix cap nucli proper també pots militar sense nucli local.

Ser militant implica prendre un compromís amb l’organització i és una responsabilitat amb la resta de persones que en formen part. Ser militant significa organitzar-se col·lectivament i saber arribar a acords per avançar en la lluita.

sigues militant

Política de privacitat

11 + 9 =

què vol dir ser col·laborador?

Els col·laboradors són membres de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica, però que, per diversos motius, no poden implicar-se al mateix grau que un militant. Les persones col·laboradores no són membres de ple dret, però poden assistir al Congrés Nacional i la Mesa Nacional amb veu però sense vot. No podran participar d’algunes estructures nacionals.

Poden ser col·laboradors persones a títol individual o col·lectius. Els col·laboradors poden esdevenir militants seguint els passos establerts.

sigues col·laborador

Política de privacitat

5 + 9 =