PARTICIPA
MILITANT

Els militants són totes aquelles persones que comparteixen la línia política i la finalitat de La Forja. Pots militar al nucli local més proper o ser un militant sense nucli local.

COL·LABORADOR

Els col·laboradors són totes aquelles persones o col·lectius que vulguin formar part de l’organització però amb un grau menor d’implicació que les persones militants.

SIMPATITZANT

Totes aquelles persones que volen col·laborar econòmicament amb l’organització i/o que no compleixen les característiques per formar-ne part (manca de temps, espai, edat…)

FES UNA DONACIÓ

Fes una donació si vols col·laborar econòmicament i de forma puntual amb La Forja.