Lluita amb La Forja

Participa

militant

Els militants són totes aquelles persones que comparteixen la línia política i la finalitat de La Forja i participen orgànicament de l’activitat de l’organització.

Sigues militant

Col·laborador

Els col·laboradors són totes aquelles persones o que volen donar suport a l’activitat de l’organització però amb un grau menor d’implicació que els militants.

Sigues col·laborador

Simpatitzant

Els simpatitzants són totes aquelles persones que volen col·laborar econòmicament a enfortir el moviment juvenil independentista.

Fes una donació

T'estem esperant

milita o col·labora amb la lluita

Els militants són membres de ple dret de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica. Com a membres de ple dret, els militants poden participar de tots els òrgans nacionals i tenir accés a tots els documents interns.

Ser militant implica prendre un compromís amb l’organització i és una responsabilitat amb la resta de persones que en formen part. Ser militant significa organitzar-se col·lectivament i saber arribar a acords per avançar en la lluita.

Els col·laboradors són membres de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica, però que, per diversos motius, no poden implicar-se al mateix grau que un militant. Les persones col·laboradores no són membres de ple dret, però poden assistir al Congrés Nacional i la Mesa Nacional amb veu però sense vot. No podran participar d’algunes estructures nacionals.

Política de privacitat

6 + 15 =