participa
Sigues part de la revolució

militant

Els militants són totes aquelles persones que comparteixen la línia política i la finalitat de La Forja. Pots militar al nucli local més proper o ser un militant sense nucli local
sigues militant

COL·LABORADOR

Els col·laboradors són totes aquelles persones o col·lectius que vulguin formar part de l’organització però amb un grau menor d’implicació que les persones militants
sigues col·laborador

SIMPATITZANT

Totes aquelles persones que volen col·laborar econòmicament amb l’organització i/o que no compleixen les característiques per formar-ne part (manca de temps, espai, edat…)
sigues simpatitzant

què vol dir SER MILITANT?

Els militants són membres de ple dret de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica. Com a membres de ple dret, els militants poden participar de tots els òrgans nacionals i tenir accés a tots els documents interns.

La Forja ens organitzem per nuclis locals. Contacta amb nosaltres per conèixer el nucli més proper. Si no existeix cap nucli proper també pots militar sense nucli local.

Ser militant implica prendre un compromís amb l’organització i és una responsabilitat amb la resta de persones que en formen part. Ser militant significa organitzar-se col·lectivament i saber arribar a acords per avançar en la lluita.

sigues militant

Política de privacitat

9 + 11 =

què vol dir ser col·laborador?

Els col·laboradors són membres de La Forja – Jovent Revolucionari que comparteixen els objectius de l’organització, la línia política, estratègica i tàctica, però que, per diversos motius, no poden implicar-se al mateix grau que un militant. Les persones col·laboradores no són membres de ple dret, però poden assistir al Congrés Nacional i la Mesa Nacional amb veu però sense vot. No podran participar d’algunes estructures nacionals.

Poden ser col·laboradors persones a títol individual o col·lectius. Els col·laboradors poden esdevenir militants seguint els passos establerts.

sigues col·laborador

Política de privacitat

11 + 14 =

què vol dir ser simpatitzant?

Els simpatitzants són aquelles persones que volen col·laborar econòmicament amb l’organització però no compleixen les característiques per formar part d’aquesta. En poden ser un exemple totes aquelles persones que per temps, espai o edat no puguin participar activament d’aquesta.

Els simpatitzants tenen com a únic deure contribuir econòmicament al manteniment de l’organització. Pagant, com a mínim, la quota de 9€ al trimestre.

sigues simpatitzant

Política de privacitat

13 + 6 =